Zakladatel:    Josef KŘEŠNIČKA

Datum narození: 25.11.1939, Strakonice

Datum úmrtí: 22.11.1997, Strakonice

Absolvent vyšší zemědělské školy, referent pro zemědělství na ONV, od 1964 redaktor regionálních novin, od 1969 krmič prasat a později noční hlídač v JZD. 1972 v politickém procesu odsouzen na 18 měsíců vězení.

Autor her pro loutky, básník a bouřlivák, ale i duchovní inspirátor strakonické Radosti.

1957 začal jako autor a mluvič aktivně s loutkovým divadlem v souboru RADOST, založeném jeho strýcem Aloisem.

Napsal 35 her, z nichž prvou byla 1957 adaptace Andersenovy Sněhové královny a poslední 1994 Popelka, 7 inscenací zde též režíroval.

1964-1968 vedl dětský soubor při Radosti.

1966 poprvé na LCH jako autor úspěšné Barevné pohádky, 1967 v Zlatovlásce jako mluvič, 1969, 1971, 1978 a 1982 opět jako autor a 1976 jako dramaturg.

"Svůj literární talent rozdával štědře, nezištně a v míře až marnotratné", napsal o něm jeho bratranec Ivan. Jeho hry mají živý, bezprostřední jazyk a přesto, že jde často o autorské adaptace klasických předloh, počítají s modernějším loutkovým divadlem plným poezie a neotřelých nápadů. (Richter)

1992 zakladatelem a vedoucím čestického Kulturního spolku, vydavatelem časopisu Časopejsek, od 1995 zakladatelem a organizátorem přehlídky dětské soutěže v literární tvořivosti.

Zemřel násilnou smrtí.